Job Oppornutity

รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา

เพศชาย-หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

วุฒิ ม.6 (สายวิทย์) หรือ ปวช. ปวส. สายคหกรรมศาสตร์

สัญชาติไทย 

มีความรับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

ส่งหลักฐานการสมัครมาที่  hre@greathill.co.th

 หรือโทรศัพท์ 02-4271524-5 ติดต่อคุณวิไล