อุปกรณ์เบเกอร์รี่
Color Dropper
Color Dropper/ขวดหยดสี
Jam Bottles
Jam Bottles/ขวดแยม
Jam Bottles
Jam Bottles/ขวดแยม
Cream Squeeze Header
Cream Squeeze Head/
ที่ล็อคหัวบีบ

Comments are closed.